Blaski i cienie wspólnej waluty

Euro nie stanowi panaceum, nie rozwiąże automatycznie wszystkich problemów. Ma zarówno zalety, jak i wady. Problem w tym, że opinia publiczna wciąż dysponuje zbyt małą pulą danych, by realnie oceniać sytuację ekonomiczną i podejmować świadome decyzje – to wybrane wnioski z dyskusji panelowej, zorganizowanej 18.05.2015 przez Warsaw Enterprise Institute.

Panel poprowadził wiceprezes WEI Tomasz Wróblewski. Zaprezentowano raport nt perspektyw Polski w strefie euro, przygotowany wspólnie z Instytutem Misesa. Następnie dr Stanisław Kluza (były minister finansów i szef Komisji Nadzoru Finansowego) omówił funkcjonowanie i ewolucję systemu wspólnej waluty, wskazując na ryzyka, ale i szanse dla Polski. Prezes WEI prof. Robert Gwiazdowski wystąpił jako sceptyk, stwierdzając m.in., że przyjęcie euro, wbrew rozpowszechnionej opinii, nie zwiększy naszego bezpieczeństwa. Podkreślił także, że własna waluta i odpowiednie reagowanie na zmienny kurs walutowy stanowią szansę dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorców, a w konsekwencji są czynnikami przyspieszającymi rozwój całej gospodarki. Polemizował z nim Rafał Antczak, członek zarządu Deloitte. Jego zdaniem znalezienie się w strefie euro i możliwość wpływania na jej politykę jest Polsce niezbędne w obliczu kolejnych, spodziewanych kryzysów. Antczak zasugerował jednocześnie, że odsuwanie tej decyzji jest w interesie przede wszystkim banków komercyjnych.

Filmy prezentujące opinie panelistów – już na portalu Libs. TV.

(ws)

 Do góry