(Neo)liberalizm widziany z lewej

Socjaldemokracja skapitulowała przed neoliberalizmem, a ten doprowadził do dominacji rynku nad państwem i przez to ograniczył prawdziwą, humanistyczną wolność – twierdzi Kazimierz Kik, profesor i dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Politycznych PAN.

 Do góry