Bliski Wschód wolności (cz.I)

Jak rozumieją i praktykują wolność ludzie w krajach Bliskiego Wschodu, ale także mieszkańcy Północnej Afryki i przedstawiciele muzułmańskiej mniejszości w Europie? Jaką rolę w ewolucji środowisk islamskich odgrywa zmiana demograficzna? Opowiada dr Magdalena El-Ghamari, politolog, specjalistka w zakresie problemów międzykulturowych.

 Do góry