Bliski Wschód Wolności (cz.II)

Ruchy wolnościowe są zupełnie inne w Palestynie, a inne na przykład w Libanie czy w Iraku – wskazuje dr Magdalena El-Ghamari, politolog, specjalistka w zakresie problemów międzykulturowych. Podkreśla, że zachodnie rozumienie wolności nie ma prostego przełożenia na kraje muzułmańskie. Prognozuje jednak stopniowy wzrost tendencji liberalnych także w obrębie kultury islamskiej.

 Do góry