Czy jesteśmy wolnymi ludźmi?

Czy niewolnik, który wykonuje polecenia swojego pana z pełnym przekonaniem o ich słuszności, jest wolny? Przecież nie robi nic wbrew sobie i swojemu systemowi wartości… Czy możemy być w pełni wolni, jeśli istnieją przeszkody obiektywne, blokujące nam absolutną wolność wyboru? Pojęcie wolności jednostki, fundamentalne dla cywilizacji europejskiej, omawia dla nas dr Ryszard Stefański, filozof i politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

 Do góry