Jak działają partie w JOWach

Przy JOWach nie ma mowy o żadnym "zabetonowaniu sceny politycznej" - przekonuje Jan Jagielski, jeden z liderów ruchu JOW Bezpartyjni. Powołuje się na przykłady m.in. krajów anglosaskich, gdzie co prawda te same partie od wielu dekad zmieniają się u steru, ale elastycznie reagują na zmienne nastroje i potrzeby wyborców, przeciwnie niż u nas.

 Do góry