Liberalizm jest trudny

„Liberalizm to trudna ideologia, a dzisiejsze demokracje szukają łatwych dróg, szybkiego poklasku” – twierdzi prof. dr hab. Krzysztof Pałecki, socjolog i politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, honorowy przewodniczący Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

 Do góry