Polskie kłopoty z islamistami

Radykalizujące się grupy islamskie to problem, który będzie w Polsce narastać – ostrzega dr hab. Daniel Boćkowski, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, badacz problematyki bezpieczeństwa. Wskazuje na różne aspekty zagrożenia, między innymi na zjawiska zachodzące w ośrodkach dla uchodźców, na zmianę postaw młodzieży muzułmańskiej, a także na przypadki przechodzenia na islam rdzennych Polaków.

 Do góry