Przyczyny absencji wyborczej

Absencja to dość powszechna choroba współczesnych demokracji - twierdzi prof. dr hab. Krzysztof Pałecki, socjolog i politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wskazuje, że przyczyny tego stanu rzeczy to m.in. skoncentrowanie na konsumpcji, niska świadomość roli polityki w naszym życiu, zła ocena jakości partii i polityków, a także niechęć do przyjęcia współodpowiedzialności za sprawy publiczne.

 Do góry