Partie polityczne i związki zawodowe to łabędzi śpiew z przeszłości

W XXI wieku to nie zideologizowane partie polityczne, lecz raczej „monotematyczne” ruchy społeczne, skoncentrowane na konkretnym zagadnieniu, będą miały zdolność do gromadzenia wokół siebie ludzi – prognozuje prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas, socjolog i politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 Do góry