Wiarygodność nowych mediów

Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeden z czołowych polskich medioznawców, od narodzin Internetu badający jego społeczne i polityczne aspekty, mówi o wadach i zaletach tzw. „nowych mediów”. Zwraca m.in. uwagę na ryzyko przekłamań i manipulacji, ale wskazuje też, że to niszowe kanały komunikacji mają ogromną przyszłość.

 Do góry