Wolnościowe dziedzictwo Rzeczpospolitej

Wolność to fundament tradycji, którą dziedziczymy po I Rzeczpospolitej - uważa dr hab. Arkady Rzegocki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca Polskiego Ośrodka Naukowego UJ w Londynie, honorowy prezes Klubu Jagiellońskiego i członek zarządu Ośrodka Myśli Politycznej. Wskazuje, że niektóre wzorce systemowe środkowoeuropejskiego, sarmackiego imperium mogą być wciąż atrakcyjne dla Europy, a naszą rolą i atutem jest przypominanie o nich.

 Do góry