Grecka nauczka dla naiwnych

Sytuacja Grecji powinna być nauczką dla wszystkich, tymczasem nasi politycy ciągle udają Greka... Kto zapłaci za przedwyborcze obietnice, zastanawia się Michał Rykowski.

 Do góry