Imigranci? Praca - tak, zasiłki - nie

Najprostszą metodą poradzenia sobie z falą imigracji jest stworzenie warunków, w których każdy, i przyjezdny, i miejscowy - zamiast konsumować tani "socjal" - sam pracuje na swój dobrobyt, a przy okazji na dobrobyt państwa przyjmującego. Na takich mechanizmach, pozwalajacych znakomicie integrować przedsiębiorczych i twórczych imigrantów, wyrosła niegdyś potęga I Rzeczpospolitej, a także Stanów Zjednoczonych Ameryki - przypomina Witold Sokała.

 Do góry