JOWy pod ścianą - odcinek 2

Ordynacja mieszana - suma wad czy zalet?

Ordynacja mieszana łączy nie zalety, ale wady systemu większościowego i proporcjonalnego - mówi Witold Sokała. Przede wszystkim, pozwala zachować władzę w partiach, i w konsekwencji także w państwie, "biernym, miernym, ale wiernym" aparatczykom.

 Do góry