JOWy pod ścianą - odcinek 3

Wielkość i granice okręgów wyborczych - możliwość manipulacji

W ordynacji większościowej istotne jest przede wszystkim, by okręgi były jak najmniejsze - w dużych słabnie bowiem więź między wyborcą a posłem. Oczywiście, istnieje ryzyko manipulacji na czyjąś korzyść przy ustalaniu i zmianie granic okręgów, ale dotyczy ono każdej ordynacji, więc trudno traktować to jako argument przeciwko JOW - wskazuje Witold Sokała.

 Do góry